Taisyklės

PREKIŲ GRĄŽINIMO TVARKA


Klientas įsigijęs prekę INTERNETU turi teisę per 14 dienų nuo prekės gavimo, atsisakyti prekės ir ją grąžinti.


Tokiu atveju:

– Prekė turi būti nesugadinta.

– Prekės pakuotė neturi būti pažeista, o prekė kartu su pakuote nepraradusi prekinės išvaizdos

ir pilnos komplektacijos.

– Prekė negali būti pradėta naudoti ar bandyta naudoti.

– Klientas iš anksto apmoka prekės grąžinimo/siuntimo išlaidas.


Klientas gavęs nekokybišką prekę turi nedelsiant susisiekti su pardavėju ir suderinti jos keitimo

arba grąžinimo sąlygas.

Tokiu atveju:

– Prekė turi būti nesugadinta.

– Prekė bei pakuotė turi būti pilnos komplektacijos.

– Pardavėjas apmoka prekės grąžinimo/siuntimo išlaidas.

 


Pageidavimą grąžinti prekę Klientas pareiškia susisiekęs el. paštu: info@kosmetika-internetu.lt 

Visais atvejais klientas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės

savybėms ir kokybei nustatyti.

Po grąžinimo per 10 d.d. į Jūsų sąskaitą bus grąžinami pinigai arba pagal atskirą susitarimą pateikta

nauja kokybiška prekė..


Kilus klausimams susisiekite su klientų aptarnavimo centru el. paštu:  info@kosmetika-internetu.lt


1) Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems kosmetika-internetu.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

2) Pirkimo-pardavimo sutartis tarp kliento ir kosmetika-internetu.lt sudaroma nuo momento, kai klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus kosmetika-internetu.lt elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.

3) kosmetika-internetu.lt įsipareigoja pasiūlyti klientui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, jei  dėl svarbių aplinkybių negali pateikti klientui užsakytos prekės. Klientui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, kosmetika-internetu.lt įsipareigoja grąžinti klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti kliento užsakymą.

5) Po to, kai kosmetika-internetu.lt patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama - išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo kosmetika-internetu.lt tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei  klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai kosmetika-internetu.lt raštu ar elektroniniu paštu beautysalon.oblaka@gmail.com per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

6) Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis kosmetika-internetu.lt svetaine bus ribojamos.

7) kosmetika-internetu.lt įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

8) kosmetika-internetu.lt  internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:
• fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;
• jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
• juridiniai asmenys.

9) Draudžiama:
• kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško kosmetika-internetu.lt svetainės savininko sutikimo;
• naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti kosmetika-internetu.lt sistemos veiklą.

10) Nurodydami savo duomenis, klientai turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.

11) Klientai registruodamiesi privalo nurodyti savo telefono numerį. Prieš išsiunčiant pirmąjį užsakymą, kosmetika-internetu.lt susisiekia su klientais.

12) kosmetika-internetu.lt pasilieka teisę:
• koreguoti puslapyje esančią informaciją - atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
• riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
• retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus kliento apmokėjimą už prekę iš anksto;
• asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

13) Klientai, pirkdami prekes kosmetika-internetu.lt, patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis.

14) Klientai įsipareigoja gautą prekę patikrinti jos atsiėmimo momentu - t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą.

15) Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.

16) Prekių kiekiai yra riboti.

17) kosmetika-internetu.lt įsipareigoja pristatyti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Klientas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Kliento ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, kosmetika-internetu.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

18) Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - http://www.vvtat.lt/index.php?470187665 ) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Pastaba: visais atvejais klientų prašome pirmiausiai kreiptis į kosmetika-internetu.lt (t. y. į pardavėją).