Meniu
Your Cart

Privatumo politika

KOSMETIKA–INTERNETU klientų duomenų privatumo politika

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos

surenkame ir apdorojame Jums užsisakant prekes mūsų internetinėje parduotuvėje.

Duomenų valdytojas – kosmetika-internetu.lt, vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, nustato

duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Gerbiame Jūsų privatumą ir saugome Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir

kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo

politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.


KOSMETIKA–INTERNETU internetinė paskyra

Registruodamiesi  www.kosmetika-internetu.lt  paskyroje, Jūs pateikiate mums taikomai

lojalumo programai vykdyti ir administruoti reikalingus šiuos duomenis: vardą ir pavardę,

gimimo datą, elektroninį paštą, telefono numerį ir sutinkate, kad mes tvarkytume šiuos Jūsų

duomenis.

Jei nesutinkate su privatumo politika, nepateikiate duomenų ar reikalaujate nutraukti duomenų

tvarkymą, tai gali reikšti, kad negalėsite susikurti savo paskyros ir (ar) dalyvauti mūsų

taikomose lojalumo programose arba negalėsime Jums suteikti visų arba dalies pageidaujamų

paslaugų ir užtikrinti visų paskyros turėtojams taikomų privalumų bei naudų.

Jūsų kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes naudojame bendravimo

su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakymus į Jūsų užklausas, pastabas, taip pat teikdami

tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jeigu patvirtinate savo sutikimą tokius pasiūlymus gauti.

Mes taip pat renkame ir sisteminame informaciją apie prekes, kurias įsigyjate naudodamiesi

susikurta paskyra. Tai suteikia mums galimybę kuo geriau Jus pažinti ir pateikti tik Jums

aktualius bei Jūsų poreikiams pritaikytus asmeninius pasiūlymus.

Internetinė parduotuvė ir prekių pristatymas

Įsigyjant prekes mūsų internetinė parduotuvėje www.kosmetika-internetu.lt, sutarties

vykdymo pagrindu, mes surenkame ir tvarkome Jūsų pirkimo duomenis (vardas, pavardė,

elektroninis paštas, telefono numeris, miestas ar gyvenvietė, gatvė, namo/buto numeris, pašto

kodas, apmokėjimo duomenys (bankas, banko sąskaita)) ir su pristatymu susijusius duomenis

(pageidaujamas pristatymo laikas, kita kurjeriui aktuali informacija, prekės atsiėmimo vieta

(pvz. Omniva paštomatas ar LT Express paštomatas, kuriame

pageidaujate atsiimti prekes), kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą ir pristatyti prekes. Jums

nepateikus šių duomenų, mes negalėsime įvykdyti Jūsų užsakymo ir pristatyti prekių.

Internetinės svetainės užklausos

Kai pateikiate užklausą mūsų internetinėje svetainėje  www.kosmetika-internetu.lt , tam, kad

galėtume atsakyti į Jūsų klausimus, mes renkame ir tvarkome Jūsų vardą, elektroninio pašto

adresą, nurodytą temą ir komentarą. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo

pagrindu. Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime atsakyti į Jūsų užklausą.Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje

politikoje nurodytais tikslais.

Jūsų svetainės paskyros duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol: a) faktiškai naudojatės

svetainėje www.kosmetika-internetu.lt sukurta paskyra, arba trejus metus po to, kai nustojate

naudotis paskyra ir lankytis mūsų svetainėje; b) pateikiate rašytinį pareiškimą, patvirtinantį,

kad nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu arba prašote šį asmens duomenų tvarkymą

nutraukti.

Tikslinių nuolaidų programų administravimui ir vykdymui reikalingus duomenis mes

tvarkome ir saugome tol, kol Jūs dalyvaujate tokioje tikslinėje programoje ir 1 m. nuo

dalyvavimo pabaigos.

Jūsų užsakymų duomenis mūsų internetinėje parduotuvėje saugome 10 metų.

Internetinės svetainės užklausų duomenis duomenis saugome ne ilgiau nei 10 metų.

Tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome 3 metus nuo paskutinio

Jūsų apsipirkimo mūsų internetinėje parduotuvėje, išskyrus tuos atvejus, kai savo sutikimą

atsiimate anksčiau.

Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims.

Jūsų www.kosmetika-internetu.lt paskyros ir pirkimų svetainėje duomenis galime perduoti

tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti mūsų internetinę

svetainę. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų

bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir

pan. Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz.,

policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalavimas

grindžiamas įstatymu arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir

išteklių saugumą.


Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų

apsaugos reglamente.

Mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų

apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo,

neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Jūsų sutikimai ir teisės

Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis el. paštu info@kosmetika-internetu.lt  susipažinti

su mūsų tvarkomais Jūsų paskyros duomenimis ir kitais asmens duomenimis ir kaip jie yra

tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis,

reikalauti panaikinti Jūsų turimą paskyrą, sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens

duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos

sąlygų. Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, Jūs turite teisę

pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310

Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt).Tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet

kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų

tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Duomenis atnaujinti ir patikslinti Jūs taip pat galite bet kada mūsų svetainės savo paskyroje.

Taip pat turite teisę bet kada panaikinti savo turimą  internetinę paskyrą.